Escudo Concello de Vigo

Exención do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) para vehículos matriculados a nome de persoas con discapacidade

Liberación da obriga de pago do 100% da cota do imposto.

Aplicación:
1. A exención non resultará aplicable ós suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por máis dun vehículo simultáneamente.
2. A xestión, liquidación, inspección e recadación deste imposto corresponde ao Concello de Vigo sempre que o domicilio que conste no permiso de circulación do vehículo pertenza ao termo municipal.

Período de vixencia:
1. As exencións por certificado do INSS deben solicitarse anualmente.
2. As exencións por certificado da Xunta de Galicia caducarán na primeira das seguintes datas:
a) Data fin da discapacidade.
b) Fin de vixencia do carnet de conducir.

A quen está dirixido

1. Ter unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 2. Que o domicilio legal da persoa propietaria con discapacidade ten que ser igual ó domicilio do vehículo (tal e como contempla a DGT no seu regulamento de vehículos). 3. a) Se a persoa con discapacidade conduce, na póliza do seguro debe constar a persoa con discapacidade como propietaria e conductura habitual única. b) Se a persoa con discapacidade precisa axuda de terceiras persoas para o seu desprazamento e consta así no Certificado de Discapacidade, na póliza do seguro pode constar como conductor habitual outra persoa.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Solicitar cita previa para presentar a solicitude xunto coa documentación requirida.

Prazos

Se solicita no mes de xaneiro, a exención aplicarase nese mesmo ano, fóra do mes de xaneiro, a exención aplicarase para o exercicio seguinte.

Documentación requirida

  • Certificado de discapacidade
   Pode ser: a) Xunta de Galicia. b) INSS (gran invalidez, permanente, permanente total e absoluta).
  • Carné de Conducir
   Vixente, da persoa conductora.
  • Permiso de Circulación do Vehículo
   No que conste a persoa discapacitada como propietaria exclusiva.
  • Póliza de Seguro del Vehículo
   Vixente asinada polo tomador e pola aseguradora.
  • Recibo de pagamento do seguro en vigor
   que conteña: a) Número da póliza. b) Matrícula do vehículo. c) Data de vixencia do seguro.

Oficinas

 • Administración de Tributos

  Concello de Vigo Praza do Rei 1 - Planta Baixa 36202 Vigo
  Teléfono: 010
  Teléfono: 986 810 0100

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información