Escudo Concello de Vigo

Certificado de Ter Pago o Recibo do Imposto de Actividades Económicas (IAE)

O certificado de ter pago o recibo do Imposto de Actividades Económicas é un documento que xustifica ter efectuado o pago do tributo a todolos efectos.

A quen está dirixido

Aquelas persoas obrigadas ao pago que precisen por calquer motivo un xustificante de ter realizado o pago dun tributo municipal.

Como facelo

Por Internet

Pode imprimir directamente desde Internet o certificado de forma inmediata e gratuita.

Para emitir un certificado de pagamento de recibos dos impostos municipais na súa propia casa, ten que cubrir os campos baleiros: DNI, código tributario e tipo de imposto a pagar. O código tributario pode copialo do recibo. Pode tamén facelo dende a Carpeta do Cidadán sen necesidade de coñecer o código tributario.
Presencialmente

Pode obtelo directamente na oficina de "Recadación Voluntaria" de forma inmediata e gratuita.

Documentación requirida

Oficinas

 • Tesourería - Recadación

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 100 (ext. 1283)

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información