Certificado de Ter Pago o Recibo do Imposto de Actividades Económicas (IAE)

O certificado de ter pago o recibo do Imposto de Actividades Económicas é un documento que xustifica ter efectuado o pago do tributo a todolos efectos.

A quen está dirixido

Aquelas persoas obrigadas ao pago que precisen por calquer motivo un xustificante de ter realizado o pago dun tributo municipal.

Como facelo

Por Internet

Pode imprimir directamente desde Internet o certificado de forma inmediata e gratuita.

Para emitir un certificado de pagamento de recibos dos impostos municipais na súa propia casa, ten que cubrir os campos baleiros: DNI, código tributario e tipo de imposto a pagar. O código tributario pode copialo do recibo. Pode tamén facelo dende a Carpeta do Cidadán sen necesidade de coñecer o código tributario.
Presencialmente

Cumprimentando o impreso normativo que deberá ser presentado no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, previo pago da taxa pola expedición de documentos administrativos establecida na Ordenanza Fiscal nº 10 (art. 5.3).

Poderá recollelo o primeiro día hábil seguinte ao da presentación na xanela de recadación voluntaria.

Documentación requirida

Oficinas

 • Tesorería Municipal - Recaudación Voluntaria

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Pranta Baixa 36202 - Vigo
  Teléfono: 986 810 133
  Email: ofi.voluntaria@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Legislación relacionada

Trámites relacionados

Ayuntamiento de Vigo (Servicio de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servicios de la Sede Electrónica

Carpeta ciudadana

Para tener acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario y clave de Carpeta Ciudadana o mediante Certificado electrónico (como el DNI electrónico).

Más información