Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Distintivo de Residente en Zona XER para Vehículo en Propiedade

O estacionamento de vehículos de tracción mecánica, en horario de 9 a 14 horas, e de 16 a 20 horas, de luns a venres agás festivos, nas vías do municipio incluídas no ámbito de aplicación da "Ordenanza Reguladora do Servizo de Aparcamento de Vehículos na Vía Pública", suporá o pago dunha taxa mediante máquinas expedidoras de tikets na Cidade de Vigo.

Mediante esta tarxeta os usuarios residentes neste tipo de vías beneficiaranse de prezos reducidos establecidos na correspondente normativa fiscal en vigor.

A quen está dirixido

Para obter o distintivo de residente en zona XER debe cumprir estes requisitos:

1. Ser persoa física

2. Estar empadroado dentro da zona X.E.R.

3. Estar ao corrente de pago do imposto de vehículos de tracción mecánica no Concello ou disfrutar de exención.

Os servizos municipais comprobarán que a persoa solicitante cumpre con estes requisitos.

Como facelo

Presencialmente

Cubrir o impreso regulamentado e presentalo, xunto coa documentación requirida, no Rexistro Xeral do Concello.

Por correo

Debe cubrir e imprimir o impreso de solicitude e envialo, xunto coa documentación requirida ao Rexistro do Xeral Concello.

Prazos

Definidos no artigo 6 bis da ordenanza reguladora do servizo.

Documentación requirida

 • DNI, Tarxeta de residencia ou Pasaporte (Copia compulsada)
 • Carné de Conducir
  Do interesado. (Copia compulsada)
 • Recibo do Seguro do Vehículo
  En vigor. (Copia compulsada).
 • Permiso de circulación e Tarxeta de inspección técnica do vehículo
  O enderezo debe de coincidir co enderezo de empadroamento. (Copia compulsada).

Oficinas

 • Oficina Policía Local

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 286

  Horario: De 7:30 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información