Solicitude de Nicho en Concesión por 6 anos

Trátase de obter unha boca de nicho en concesión nos cemiterios municipais para a súa utilización inmediata.

A quen está dirixido

Calquera persoa maior de idade.

Como facelo

Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Directamente na Oficina de Cemiterios.

Abonarase a taxa correspondente nese mesmo momento, de conformidade coa Ordenanza Municipal, na Recadación Municipal polo procedemento de autoliquidación a realizar en impreso regulamentario que facilitará o servizo de Cemiterios. Non obstante, ao se tratar de servizos que prestan en sábado, domingo ou festivo, o importe da autoliquidación ingresarase no servicio de Cemiterios.

Prazos

O prazo de resolución é inmediato.

Documentación requirida

  • Autorización Xudicial
   para inhumación do cadáver.

Observacións

- A concesión de este tipo de propiedades municipales, depende da existencia de bocas valeiras no intre da solicitude.

- Este tipo de concesións de nichos e criptas de propiedade municipal será por 6 anos, sen que se admita outro período distinto. Estas concesións só poderán renovarse por un período de 4 anos e por unha soa vez.

- Transcorridos seis anos ou dez en caso de renovación dende o enterramento retiraranse as cinzas das criptas ou nichos ao osario xeral ou cinceiro no seu caso.

Oficinas

 • Oficina de Cemiterios Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 2 (Entrada por rúa granada)
  Teléfono: 986 810 112
  Fax: 986 437 085
  Email: ofi.cemiterios@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información