Expedición de Certificacións, Títulos ou Duplicados Expedidos polos Servizos Funerarios

Trátase de obter certificacións, títulos ou duplicados dos mesmos das propiedades ou concesións nos cemiterios municipais.

A quen está dirixido

Unicamente o propietario ou concesionario.

Como facelo

Presencialmente

Presentando a solicitude no impreso existente ao efecto no Rexistro Xeral do Concello, xunto co pagamento da taxa correspondente segundo o artigo 5.C da ordenanza nº14 reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación de servizos dos cemiterios municipais.

Prazos

O prazo de resolución é de aproximadamente un mes.

Documentación requirida

Observacións

- A expedición de títulos só se fará no caso de obtención da propiedade ou concesión por compra ou herdanza.

- En caso de extravío expedirase un duplicado (sempre ao titular)

- En caso de que a solicitude se faga por algún familiar (se o titular finou), expedirase un certificado, libre de taxas ainda que deberase abonar o importe do impreso.

Exención:

Gozarán da exención total no pagamento dos dereitos regulados na ordenanza reguladora dos cemiterios municipais:

a) Os enterramentos na fosa de persoas mortas que estivesen regulamentariamente inscritas ou acollidas ó Padrón de Beneficencia Municipal ou Asistencia Social, sempre que os gastos de enterro non sexan, legal ou contractualmente, a cargo doutra persoa ou entidade.

b) A expedición de Títulos, duplicados, certificacións, Documentos ou Expedientes relativos ós Servicios ós que se refire o precedente apartado coa mesma condición alí establecida.

Oficinas

 • Oficina de Cemiterios Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 2 (Entrada por rúa granada)
  Teléfono: 986 810 112
  Fax: 986 437 085
  Email: ofi.cemiterios@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información