Altas de Subministro de Auga. Contadores Comunitarios

Subministración ou abastecemento de auga potable por contadores comunitarios (portería, auga quente).

O Pleno do Excelentísimo Concello de Vigo, reunido en sesión extrórdinaria o día 25 de outubro de 1990, adxudicou a Seragua FCC Vigo UTE a concesión para a explotación do Servizo Municipal de Augas de Vigo por un período de vinte e cinco anos. A finais de 2002, Seragua pasou a denominarse Aqualia.

A quen está dirixido

1. As persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, que utilicen ou se beneficien do servizo.

2. Serán responsables solidarios ou subsidiarios as persoas físicas ou xurídicas, consideradas para estes efectos segundo o disposto na Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

Como facelo

Por Internet

Pode realizar este trámite online a través da páxina de Aqualia.
Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Pagando as taxas correspondentes de formalización de alta e achegando a documentación necesaria ás oficinas de Aqualia.

Documentación requirida

    • Boletín de Instalación selado pola Delegación de Industria
    • Licenza municipal de primeira ocupación (do edificio)

Observacións

O pago realizarase se non está domiciliado, en efectivo nas oficinas de Aqualia e se está domiciliado transfírese á súa conta bancaria. Dereitos de alta: 16,76 €.

Deberá pagar una fianza que irá en función do calibre do contador e do uso ao que se destina. Normalmente, instálase un contador de 13 mm cun importe de 64,88 €.

Máis información

Atención o cliente: 900 813 357

Direccións:

Oficina Principal

C/ Cantabria s/n

36206 VIGO

Horario: 8:30 - 13:30 de luns a venres

Oficina no Centro

C/ Venezuela nº 4

36203 VIGO

Horario: 8:30 - 13:30 de luns a venres

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información