Escudo Concello de Vigo

Contratación de Acometidas de Auga

Solicítanse conxuntamente as acometidas de Abastecemento e Saneamento.

O Pleno do Excelentísimo Concello de Vigo, reunido en sesión extrórdinaria o día 25 de outubro de 1990, adxudicou a Seragua FCC Vigo UTE a concesión para a explotación do Servizo Municipal de Augas de Vigo por un período de vinte e cinco anos. A finais de 2002, Seragua pasou a denominarse Aqualia.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica.

Como facelo

Por Internet

Pode realizar este trámite online a través da páxina de Aqualia.

Presencialmente

Como primeiro paso, o cliente debe acudir ás oficinas de Aqualia para facer o pagamento da Solicitude de Orzamento (3,49 €) e efectuar a entrega da documentación.

Unha vez efectuada a medición e o resto de trámites, remitirase ao cliente o Orzamento.

Documentación requirida

  • Escritura de Propiedade
  • Licenza Municipal de Obra
  • Plano de situación
 • Se é obra de edificio
  • Plano de Distribución
   coa situación dos portais de entrada e situación das acometidas de auga e saneamento. Visado polo Colexio de Arquitectos.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información