Escudo Concello de Vigo

Programa de asesoramento xurídico a mulleres

Ofrece asesoramento, información e orientación xurídica a mulleres de forma gratuíta, referido a consultas penais e de dereito de familia.

Información sobre:

-Procedementos de separación e divorcio, réxime de custodia, faltas de pagamento de pensións, incumprimento de visitas, posibilidade de modificación das sentenzas de divorcio, liquidacións, etc.

- Situacións conflitivas que poden sufrir (ou realizar) as fillas e fillos.

- Información sobre o dereito a xustiza gratuíta

- Cuestións relacionadas coa violencia de calquera índole (agresións sexuais, acoso sexual, agresións…)

- Asesoramento sobre los dereitos desde antes de interpoñer unha denuncia por violencia de xénero ata a resolución xudicial; como solicitar una orden de protección.

- Outras cuestións como herdanzas, alugueiros, conflitos veciñais, conflitos con terceiras persoas, débedas, etc.

A atención pode ser presencial, telefónica e online (videochamada e correo electrónico: osnososdereitos.muller@vigo.org).

A quen está dirixido

A mulleres que acudan ao Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller, ou que pidan consulta telefónica.

Como facelo

Por Internet

Pode solicitar a cita previa (deste modo o asesoramento pode facerse máis tranquilo e pormenorizado) a través do correo electrónico info.muller@vigo.org, ainda que tamén atendense as urxencias de modo directo.
Presencialmente

Persoalmente, previa cita se é posible (deste modo o asesoramento pode facerse máis tranquilo e pormenorizado), ainda que tamén se atenden as urxencias de modo directo.

Dirección: C/Romil, nº 20

Por teléfono

Asimesmo, se respostarán consultas telefónicamente cando sexa oportuno.

Teléfono: 986 293 963

Observacións

Preguntas frecuentes:

¿Podo irme do meu domicilio? ¿é delito? ¿que teño que facer para non perder dereitos?

¿Que é a custodia dos fillos? ¿quen a outorga? ¿poderían quitarma?

¿Que son malos tratos físicos? ¿Cal é o significado xurídico dos malos tratos psicolóxicos? ¿podo denuncialos?

¿Podo/debo denunciar as ameazas que sufro, se non teño probas?

¿Que é a orde de protección? ¿a quen se lle outorga?

¿Como é o procedemento por malos tratos?

¿Como é o procedemento de divorcio?

¿Poden quitarme a custodia por non ter ingresos propios?

¿Como se regulan as visitas paterno-filiais? ¿podo pedir algún tipo de control?

¿e se non me paga as pensións, que fago?

¿Que son as pensións alimenticias e compensatorias, e cando se dan?

¿É isto abuso sexual?

¿Teño dereito a avogado/a de oficio?

¿Que medidas para protexerme teño?

¿As débedas do meu home son miñas tamén?

¿Podo cambiar a pechadura de casa?

¿Se traballo, perdo as pensións do meu ex marido? ¿en que casos sucede?

¿Teño dereito a pensión de viuvez do meu ex marido?

¿Onde debo dirixirme para...?

Oficinas

 • Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller

  R/ Romil 20 36203 Vigo

  Teléfono: 986 293 963 Fax: 986 201 153

  Email: info.muller@vigo.org

  Consulta xurídica on-line: osnososdereitos.muller@vigo.org

  Horario: Luns a venres de 8.30 a 14.30
  Xoves de 8.30 a 14.00 e de 15:00 a 18:00
  Desde o 15 de xuño ao 15 de setembro:
  Luns a venres de 8.30 a 13.30
  Xoves de 8.30 a 13.30 e de 15.00 a 17.00

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información