Centro de atención para drogodependencias do Concello de Vigo (CEDRO)

“CEDRO” é o centro de atención para drogodependencias do Concello de Vigo.
Desde CEDRO ofrécese información, orientación, diagnóstico e tratamento de drogodependencias.

Abordamos o problema da drogodependencia desde un enfoque multidimensional, mediante unha metodoloxía de atención multidisciplinar coordinada, con personalización do plan terapéutico individual, que combina estratexias médico-psiquiátricas, psicológicas e sociais.

Realizamos unha evaluación diagnóstica integral para determinar as necesidades de intervención específicas en cada usuario e as prioridades á hora de establecer os obxectivos terapéuticos.

Tratamos de ofrecer unha resposta adecuada para cada unha das etapas diferenciadas do proceso terapéutico:

1. Desintoxicación, ou proceso terapéutico dirixido a superar o estado de dependencia física.

2. Deshabituación, ou proceso terapéutico dirixido a superar o estado de dependencia psicológica.

3. Reinserción, ou proceso de rehabilitación da autonomía social.

A quen está dirixido

Calquera persoa interesada.

Como facelo

Presencialmente

Solicitando previa cita. Recoméndase acudir con documento de identidade e tarxeta sanitaria, aínda que esta documentación non é imprescindíbel para ser atendido.

Observacións

Desde 1985, CEDRO desenvolve a súa actividade nas áreas seguintes:

1) Prestación de programas de tratamento específicos para > drogodependientes.

2) Coordinación con outras entidades, institucións e administracións > para a asistencia das urxencias sociais e dos procesos de incorporación social de drogodependientes.

3) Accións sobre o medio para coñecer, motivar para o tratamento e > reducir o dáñou en colectivos de consumidores alleos á rede asistencial.

4) Participación en niveis de coordinación e organización no noso ámbito local (Plan Local de Drogodependencias e outras Adicciones de Vigo) e autonómico (Plan de Galicia sobre Drogas)

Ademáis, “CEDRO” forma parte da rede asistencial de drogodependencias do Plan de Galicia sobre Drogas, mediante 2 dispositivos:

1) Unidade Asistencial: Programas ambulatorios.

2) Unidade de Día: Programas semi-residenciales.

Nestes dispositivos aténdese, de forma confidencial e gratuita, ao área de población de Vigo, Nigrán, Gondomar e Baiona.

¿Quen somos?

Un equipo multidisciplinar de profesionais especializados no campo das condutas adictivas:

Médico – psiquiatras: 2

Médico xeral: 1

Psicólogos/as: 4

Traballadoras sociais: 3

Farmacéutica: 1

Enfermeiras: 2

Auxiliares clínicos: 11

Educadores-monitores: 4

Persoal de administración: 5

OS PROGRAMAS DA UNIDADE ASISTENCIAL

Área Asistencial:
PROGRAMAS ASISTENCIALES BÁSICOS:

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ACOLLEITA

SUBPROGRAMAS DE DESINTOXICACIÓN

PROGRAMA DE TRATAMENTO LIBRE DE DROGAS

PROGRAMAS DE TRATAMENTO CON DERIVADOS OPIÁCEOS

PROGRAMA DE TRATAMENTO CON ANTAGONISTAS OPIÁCEOS

PROGRAMA DE TRATAMENTO CON INTERDICTORES DO ALCOHOL

PROGRAMA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA A PSICOESTIMULANTES

PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA A DEPENDENCIA DE NICOTINA

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RECAÍDÁS

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS DE FAMILIARES

PSICOTERAPIA DE GRUPO

PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DO DÁÑOu

TALLER DE SEXO MÁS SEGURO

PROGRAMA DE PRESERVATIVOS

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE XERINGUILLAS (PIX)

TALLER DE REDUCCIÓN DO DANO

PROTOCOLO DO ABORDAXE DA PATOLOXÍA ORGÁNICA RELACIONADA CO CONSUMO DE DROGAS:

PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN E CONTROL DA TUBERCULOSIS

PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN E CONTROL DO VIH/SIDA

PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN E CONTROL DA HEPATITIS

PROTOCOLO PARA O CONTROL DE ENFERMIDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO)

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS ESPECÍFICOS

PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA GESTANTES DROGODEPENDIENTES

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON MENORES DROGODEPENDIENTES

PROTOCOLO DE TRATAMENTO PARA ATENCIÓN DA PATOLOGÍA DUAL

COMUNIDADE TERAPÉUTICA

OUTROS PROGRAMAS Ou RECURSOS ASISTENCIALES:

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIO-SANITARIA URXENTE

PROGRAMA DE SAÚDE BUCO-DENTAL

TALLER DE FORMACIÓN PARA A SAÚDE

TALLER DE RELAJACIÓN

TALLER DE COMUNICACIÓN E RELACIÓNS HUMANAS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA

TALLERES OCUPACIONALES

PROGRAMA DE LECER E TEMPO LIBRE

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPENSATORIA

GRUPO DE AUTOAPOYO A SEROPOSITIVOS E ENFERMOS DE SIDA "O IMAN"

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN MULLERES PROSTITUTAS

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN POBLACIÓN XITANA

COORDINACIÓN ESPECÍFICA CON PROXECTO HOME (PH)

COORDINACIÓN CON PROGRAMAS SOCIAIS DOUTRAS INSTITUCIÓNS

SERVIZO DE APOIO SOCIAL E AXUDA A DOMICILIO PARA ENFERMOS DE SIDA

PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA DE FAMILIA DO CONCELLO DE VIGO

PROGRAMAS DE CALOR E AXUDA

OUTROS RECURSOS DE COORDINACIÓN ASISTENCIAL.

Área de Prevención:

PREVENCIÓN EN O ÁMBITO COMUNITARIO:

PROGRAMA DE EDUCACIÓN NA RÚA "Drogas, Saúde e Convivencia"

"PRESERVATIVOS NA CONTORNA FAMILIAR": PROG. PREVENCION VIH/SIDA

“VOS SEREOS DO CASCO VELLO DE VIGO”

“PROXECTO OUTREACH DE REDUCCIÓN DE DANOS E INCLUSIÓN SOCIAL DE USUARIOS
DROGAS NA CIDADE VIGO”

PREVENCIÓN EN O ÁMBITO ESCOLAR

PREVENCIÓN EN OUTROS ÁMBITOS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

OUTROS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN: CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS

CAMPAÑA con motivo do Día Mundial do SIDA

COLABORACIÓN CON OUTRAS ORGANIZACIÓNS

INTERVENCIÓNS PREVENTIVO-ASISTENCIALES EN POBOACIÓNS CON PROBLEMAS JURÍDICO-PENAIS

Área de Incorporación Social:

CENTROS DE DÍA PARA A INCORPORACIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE INCORPORACION PERSONALIZADO (PIP)

PROGRAMAS DE FORMACIÓN E DE INCORPORACIÓN SOCIAL – LABORAL

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E ASESORAMIENTO PARA A FORMACIÓN E A INCORPORACIÓN LABORAL

SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA

SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

SUBPROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMAS DE APOIO RESIDENCIAL

PISOS TUTELADOS

Área de Formación:

FORMACIÓN EXTERNA

FORMACIÓN DOS PROFESIONAIS DA UAD

Área de Estudos e Investigación

OS PROGRAMAS DA UNIDADE DE DÍA

Área Físico - Sanitaria:

TALLER DE FORMACIÓN PARA A SAÚDE (ÁREA MÉDICA)

EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTES
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS DEPORTIVAS

Área Psicoterapéutica:

TALLER DE FORMACIÓN PARA A SAÚDE (ÁREA PSICOLÓGICA)

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RECAÍDÁS

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E RELACIÓNS HUMANAS

TALLER DE SEXO MÁS SEGURO

TALLER DE RELAJACIÓN

GRUPO PSICOEDUCATIVO DE FAMILIARES

PSICOTERAPIA DE GRUPO

Área Socioeducativa:

TALLER DE FORMACIÓN PARA A SAÚDE (ÁREA SOCIAL)

PROGRAMA DE LECER E TEMPO LIBRE

VIDEOFORUM

PROGRAMA DE SAÍDAS CULTURAIS E AMBIENTAIS

OUTRAS ACTIVIDADES

TALLER DE PRENSA

TALLER DE EDICIÓN DUNHA REVISTA

TALLERES OCUPACIONALES

PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA

AULA DE APOIO EDUCACIÓN COMPENSATORIA

AULA DE INFORMÁTICA

Oficinas

  • CEDRO

    Pintor Colmeiro, nº 9; CP: 36211.
    Teléfono: 986 482750
    Fax: 986 483019

    Horario: Atendemos de luns a vernes, previa cita, en horario de mañá (de 8:30 a 14:00 horas) e tarde (de 15:30 a 20:30 horas)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información