Solicitude da Tarxeta PassVigo de Transporte Normal

Con esta tarxeta vostede benefíciase dunha tarifa reducida, posto que está subvencionada polo Concello, e do transbordo entre liñas.

Se vostede non pertence a ningún outro colectivo pode solicitar a tarxeta de transporte normal.

A quen está dirixido

Calquera persoa.

Como facelo

Pode consultar toda a información necesaria para solicitar a tarxeta na seguinte páxina.

Por Internet

Tamén pode solicitar a alta de tarxeta ou renovación via online.
Presencialmente

Presentando a solicitude e documentación requerida, de luns a venres (non festivos) de 8 a 14 horas no Concello de Vigo (Oficina de Tarxetas de Transporte Público).

Para ser atendido presencialmente:

- Cita previa: de 08 a 11:30 horas ( atención preferente Cita previa )

- Atención con cita presencial de 11:30 a 15 horas ata cubrir turnos.

Documentación requirida

  • Copia DNI / NIF / NIE (2 caras) ou Pasaporte español ou Documento estranxeiro
  • Xustificante / Volante de Empadroamento
 • En caso de solicitude dun menor:
  • Copia DNI / NIF / NIE (2 caras) ou Pasaporte español ou Documento estranxeiro
   do representante legal.
  • Libro de Familia
   ou documento equivalente que acredite a filiación.
 • No caso de facer a solicitude presencialmente ou por correo:
  • Impreso de solicitude tarxeta PassVigo

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información