Baixa no Padrón de Lixo Industrial, Comercial e Profesional (EUI)

Darse de baixa na taxa de prestación do servizo de recepción obrigatoria de recollida de residuos sólidos urbanos no termo municipal de Vigo, o seu transporte aos centros de eliminación e posterior tratamento.

A quen está dirixido

Os contribuintes interesados.

Como facelo

Por Internet

Causarán baixa no Padrón da Taxa de Lixo Industrial, Comercial e Profesional aqueles contribuintes que formulen a correspondente declaración de baixa, a través da Carpeta do Cidadán e/ou no Imposto de Actividades Económicas.
Presencialmente

Causarán baixa no Padrón da Taxa de Lixo Industrial, Comercial e Profesional aqueles contribuintes que formulen a correspondente declaración de baixa, en documento regulamentario, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo e/ou no Imposto de Actividades Económicas.

Documentación requirida

Observacións

- Os titulares de actividades deberán formular declaración de baixa no Rexistro Xeral do Concello e/ou no Imposto de Actividades Económicas cando cesen naquelas. O incumprimento desta obriga será sancionable segundo o disposto no artigo 198 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria.

- No caso de cesamento definitivo da actividade deberá darse de baixa no I.A.E.

Oficinas

 • Oficina I.A.E.-E.U.I.

  Administración de Tributos - Departamento de I.A.E.-E.U.I.
  Planta Baixa
  Praza do Rei 1, 36202 Vigo.
  Teléfono: 986 810 313
  E-mail: ofi.iae@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información