Solicitude / Autoliquidación de Análise de auga de consumo humano

Análise de parámetros químicos e microbiolóxicos dunha mostra de auga, que mana dunha billa, para determinar se os resultados analíticos obtidos cumpren cos valores paramétricos lexislados para un auga de consumo público.

A quen está dirixido

A calquera persoa que, a título particular, desexe analizar unha mostra de auga, abonando previamente as taxas correspondentes.

Como facelo

Requisitos mínimos que deberá cumprir a mostra para ser admitida:

1.- Dispoñer dun envase estéril de capacidade mínima dun litro (pódese mercar na farmacia).

2.- A análise deberase realizar o máis axiña posible, polo que non deberán transcurrir máis de 24 horas desde a toma da mostra ata a chegada da mesma ao laboratorio.

3.- Unha vez recollida a mostra e ata o seu traslado ao laboratorio deberá manterse en refrixeración entre 4ºC e 8ºC e protexida da luz solar.

4.- O horario do laboratorio para a recollida de mostras é entre as 9 e as 13 horas.

5.- Os días para a recollida de mostras quedan condicionados ao tempo de incubación necesario para algúns ensaios microbiológicos (mínimo 48 horas), polo que preferentemente recolleranse de luns a mércores.

Normas básicas para a toma de mostras:

- Abrir a billa e deixar saír auga durante 2- 3 minutos.

- Cerrar a billa para esterilizala.

- Esterilizar a boca da billa coa chama dun chisqueiro.

- Abrir de novo a billa e deixar fluír auga durante 1-2 minutos.

- Abrir o envase esterilizado sosténdoo pola parte inferior. Destapar evitando o contacto dos dedos coa boca do frasco.Manter a tapa sempre na man, evitando a súa contaminación.

- Encher o envase deixando un pequeno espazo de aire.

- Tapar o envase e levalo ao laboratorio.

- Se se sospeita que a mostra poida conter desinfectante (cloro...) debería recollerse nun envase con neutralizante ou, de non ser posible, comunicar este dato no laboratorio á entrega da mostra.

Para calquera dúbida sobre as análises a realizar póñase en contacto co Laboratorio Municipal.

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, nas dependencias do Laboratorio Municipal coa mostra de auga para analizar.

Tamén pode facer a solicitude levando a mostra de auga directamente nas dependencias do Laboratorio Municipal , onde deberá abonar a taxa correspondente.

Documentación requerida

  • Impreso solicitude / autoliquidación de análises

Observaciones

El análisis sólo da fe de la muestra facilitada por el cliente, por lo que el laboratorio no se responsabiliza de la toma de la muestra.

Si el laboratorio tuviese que realizar la toma de muestras, el cliente deberá abonar las tasas correspondientes al desplazamiento del personal del laboratorio.

El tipo de análisis a realizar se determinará, junto con el cliente, en el momento de la entrega de la muestra en el laboratorio municipal en función del origen del agua ( pozo, agua tratada, manantial...) y de cualquiera otra información aportada polo cliente.

Oficinas

 • Laboratorio Municipal de Vigo

  Plaza del Rey 1
  Sótano 1
  36202 Vigo.
  Telf: 986 810 117
  Email: ofi.lamuvi@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:00 horas.

Acuerdos y normativa municipal

Legislación relacionada

Ayuntamiento de Vigo (Servicio de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servicios de la Sede Electrónica

Carpeta ciudadana

Para tener acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario y clave de Carpeta Ciudadana o mediante Certificado electrónico (como el DNI electrónico).

Más información