Escudo Concello de Vigo

Programa contra desafiuzamentos e de emerxencia social

A finalidade destas axudas é a de apoiar a aquelas persoas e familias que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar unha determinada situación de emerxencia social relacionada coa súa vivenda, coa alimentación básica das persoas integrantes da unidade familiar/de convivencia e outras situacións debidamente acreditadas de necesidade que, de non ser atendidas, poderían derivar en marxinalidade ou exclusión social.

Como facelo

Presencialmente

Presentando a solicitude e documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello ou nos Centros Municipais de Servizos Sociais onde están as diferentes UTS.

Consulte que Unidade de Traballo Social (UTS) lle corresponde.

Direccións e Teléfonos das UTS

Prazos

Durante todo o ano.

Documentación requirida

Observacións

O departamento de Servizos Sociais poderá solicitar calquera outra documentación que considere necesaria para a resolución da axuda solicitada.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información