Programa contra desafiuzamentos e de emerxencia social e das axudas de transporte para persoas con discapacidade (BONO-TAXI)

A finalidade destas axudas é a de apoiar a aquelas persoas e familias que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar unha determinada situación de emerxencia social relacionada coa súa vivenda, coa alimentación básica das persoas integrantes da unidade familiar/de convivencia e outras situacións debidamente acreditadas de necesidade que, de non ser atendidas, poderían derivar en marxinalidade ou exclusión social.

Programa Bono-Taxi: Subvencións destinadas a proporcionar, mediante a utilización da tarxeta de bono-taxi, un medio alternativo de transporte adaptado ás persoas afectadas por graves discapacidades na súa mobilidade.

A quen está dirixido

Como facelo

Presencialmente

As persoas solicitantes das axudas presentarán as súas solicitudes e demais documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP).

Prazos

Durante todo o ano.

Documentación requirida

Observacións

O departamento de Servizos Sociais poderá solicitar calquera outra documentación que considere necesaria para a resolución da axuda solicitada.

Normativa Municipal

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información