Escudo Concello de Vigo

Cesión de Vehículo Abandonado no Depósito da Avenida de Madrid

Trámite para ceder o vehículo abandonado a favor da Administración Municipal.

A quen está dirixido

O propietario do vehículo.

Como facelo

Por Internet

Presentando a solicitude a través da carpeta cidadá, xunto coa documentación requirida.
Presencialmente

Deberá cumplimentar a solicitude e presentala, xunto coa documentación requerida no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

No momento da cesión o vehículo deberá estar no Depósito Municipal da Avenida de Madrid.

Documentación requirida

  • Fotocopia do DNI
 • No caso de que o solicitante actúe a través de representante, ademais:
  • Acreditación da representación
 • No caso de facer a solicitude presencialmente ou por correo:

Observacións

Recoméndase que o titular do vehículo solicite a baixa temporal do mesmo na Xefatura Provincial de Tráfico na que foi matriculado. Deste xeito, e tralos trámites oportunos, non terá que abonar o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, evitando tamén outras cargas e responsabilidades da súa titularidade.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información