Denuncia por Deficiencias Sanitarias en Leiras, Terreos e Edificacións

O establecemento desta denuncia motivará a realización de inspeccións e a adopción das medidas necesarias para conseguir as condicións de salubridade e ornato público.

A quen está dirixido

Calquera persoa, sexa física ou xurídica.

Como facelo

Por Internet

Presentando a solicitude a través da carpeta cidadá, xunto coa documentación requerida.
Presencialmente

Deberá cubrir o impreso de denuncia e entregalo, xunto coa documentación requerida, no Rexistro Xeral do Concello.

Sancións

A sanción pode oscilar entre os 300 e os 600 €.

Documentación requirida

  • Plano de situación da leira, terreo ou edificación
   no que se señale o seu emplazamento.
 • No caso de facer a solicitude presencialmente ou por correo:

Oficinas

 • Departamento de Sanidade Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  2º Andar
  36202 - Vigo
  Teléfono: 986 810 165

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información