Declaración Censal - Imposto de Actividades Económicas (IAE)

O Imposto sobre Actividades Económicas é un tributo directo de carácter real, cuxo feito impoñible está constituído polo mero exercicio, en territorio nacional, de actividades empresariais, profesionais ou artísticas, exérzanse ou non en local determinado e áchense ou non especificadas nas tarifas do imposto.

Considérase que unha actividade exércese con carácter empresarial, profesional ou artístico, cando supoña a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos.

A quen está dirixido

As persoas físicas, xurídicas e as entidades a que se refire o Art. 35.4 da Lei 58/2003, Xeneral Tributaria, sempre que realicen en territorio nacional actividades empresariais, profesionais ou artísticas.

Como facelo

Toda a información necesaria así como os impresos e documentación requirida nesta páxina.

Oficinas

 • Delegación da Axencia Tributaria en Vigo

  Código da Delegación: 54600
  Calle Lalín, 2.
  36209 Vigo
  Teléfono: 986 20 24 11
  Fax: 986 20 41 91

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información