Inscrición no Rexistro da Propiedade Inmobiliaria

O Rexistro da Propiedade serve para inscribir e dar publicidade á propiedade dos bens inmobles e dos dereitos que recaen sobre os mesmos.

Nota Simple: A nota simple ten valor puramente informativo e non da fe do contido dos asentos, sen prexuízo da responsabilidade do Registrador.

Certificación: As certificaciones son copias, transcricións ou traslados, literales ou en relación, do contido do Rexistro, que -previo o seu tratamento profesional polo Registrador-, constitúen o medio de acreditar fehacientemente a situación hipotecaria das leiras e dereitos.

A quen está dirixido

Os Rexistros son públicos para quen teñan interese coñecido en pescudar o estado dos bens inmobles ou dereitos reais inscritos. O interese presúmese en toda autoridade, empregado ou funcionario público que actúe por razón do seu cargo ou oficio.

Como facelo

Existen dous medios de solicitar, e obter, unha nota simple ou unha certificación:

- Por escrito en soporte papel. Solicitándoa en persoa, no Rexistro da Propiedade correspondente.

- Por Internet.

Observacións

Pode encontrar mais información na páxina web do Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantís de España

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información