Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Certificación Negativa de nome ou Razón Social

Consiste na obtención dun certificado acreditativo da non existencia doutra Sociedade co mesmo nome da que se pretende constituír.

A constitución dunha sociedade mercantil ou dunha entidade inscribible nun Rexistro Mercantil, esixe a obtención previa no Rexistro Mercantil Central dunha certificación favorable que recolla a expresión denominativa coa que vai ser identificada a sociedade como suxeito de dereitos e obrigacións en todas as súas relacións xurídicas.

Este certificado é un requisito indispensable para o outorgamento da Escritura Pública.

O articulo 413 do vixente Regulamento do Rexistro Mercantil no seu apartado primeiro establece, que "Non poderá autorizarse escritura de constitución de sociedades e demais entidades inscribibles ou de modificación de denominación, sen que se presente ao Notario a certificación que acredite que non figura rexistrada a denominación elixida. A denominación haberá de coincidir exactamente coa que conste na certificación negativa expedida polo Rexistrador Mercantil Central."

Como facelo

Por Internet

Enchendo o formulario existente na web do Rexistro Mercantil Central.

Presencialmente

Directamente nas oficinas do Rexistro Mercantil Central, cun impreso de solicitude de Certificación.

Por correo

Remitindo unha solicitude ou unha carta ás oficinas do Rexistro Mercantil Central. O Rexistro contestará remitindo a certificación contra reembolso á dirección indicada na solicitude.

Prazos

Antes de constituir a sociedade.

Observacións

Máis información na páxina web do Rexistro Mercantil Central.

Oficinas

 • Rexistro Mercantil Central

  Rúa Príncipe de Vergara nº 94
  28006 Madrid
  Teléfono: 902 884 442

 • Rexistro Mercantil Provincial de Pontevedra

  R/ Eduardo Pondal, 68
  36003 Pontevedra
  Teléfono: 986 847 244
  Fax: 986 865 988

  Horario: As solicitudes de denominación social só poderán efectuarse os días laborables en Madrid de 9 a 18 horas de luns a venres e de 9 a 14 horas os sábados.

  No mes de agosto é de 9 a 14 h.

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información