Escudo Concello de Vigo

Solicitude / Autoliquidación de Informe de Accidente de Circulación Realizado pola Policía Local (Atestados)

Prestación do servizo de elaboración dos informes-atestados en casos de accidentes de vehículos e sinistros en bens materiais.

A quen está dirixido

Persoas físicas ou xurídicas que sexan parte interesada na información ou documento que se solicita (cidadáns implicados no accidente ou parte do mesmo, Compañías de Seguros, etc.)

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

O informe solicitado poderá recollelo na oficina de Información do Concello de Vigo no prazo de 10 – 15 días a partires da entrega da solicitude no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, tendo en conta que ditos informes recíbense nesta oficina cada martes.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

  • Xustificante do pagamento de taxas
    O importe a ingresar pódese consultar no apartado 13.2 do artigo 5 da Ordenanza Nº 10 reguladora das taxas polos documentos que expida ou que entenda a administración do Concello ou a dos seus organismos autónomos, a instancia de parte.

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información