Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Baixa no Sistema Especial de Pago do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)

Mediante este trámite vostede solicita darse de baixa do sistema especial de pago do IBI.

A quen está dirixido

Deberá ser solicitada polo suxeito pasivo que, estando acollido ao sistema de pago de 2 prazos do IBI, desexa aboar a totalidade do recibo no período normal de cobranza (aproximadamente do 1 de setembro ao 1 de novembro).

Como facelo

Por Internet

Clique no botón "Tramitar por internet" e siga os pasos que se lle indican
Presencialmente

Cubrindo a solicitude e presentándoa no Rexistro Xeral do Concello.

Prazos

A solicitude deberá facerse con anterioridade ao 31 de marzo do exercicio no que deba ter efecto. Noutro caso a solicitude terá efectos a partir do exercicio seguinte.

Documentación requirida

Oficinas

  • Tesorería - Recaudación (Sistema de pagos)

    Concello de Vigo
    Praza do Rei 1 - Planta Baixa, 36202 Vigo
    Teléfono: 986 810 275

    Horario: Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información