Pagamento do Imposto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM): Autoliquidación Anual de Ciclomotores e Motocicletas ata 125 cc.

Este trámite permite realizar o pago da cota anual relativa a ciclomotores e motocicletas de ata 125 cc correspondente ao Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Esta autoliquidación, preferentemente, realizarase entre os meses de xaneiro e abril de cada ano. Poderá realizarse tamén fóra dese prazo.

A quen está dirixido

Calquera persoa.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar o documento de pago nas entidades bancarias colaboradoras.

Este documento será o xustificante de pago do Imposto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Non ten que presentar nin este impreso nin ningunha outra documentación no Concello.

Observaciones

- El período impositivo coincide con el año natural excepto en el caso de primera adquisición del vehículo en que comenzará el primer día del trimestre natural en que se produce el alta en la Jefatura de Tráfico.

- La cuota del impuesto es irreductible excepto en el caso de primera adquisición, baja definitiva o baja temporal por sustracción o robo del vehículo en que se prorrateará por trimestres naturales.

Oficinas

  • Administración de Tributos

    Ayuntamiento de Vigo Plaza del Rey 1 - Planta Baja 36202 Vigo
    Teléfono: 010
    Teléfono: 986 810 100

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acuerdos y normativa municipal

Trámites relacionados

Ayuntamiento de Vigo (Servicio de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servicios de la Sede Electrónica

Carpeta ciudadana

Para tener acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario y clave de Carpeta Ciudadana o mediante Certificado electrónico (como el DNI electrónico).

Más información