Realizar Consulta na Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC)

A través deste trámite pode recibir unha información adecuada sobre os dereitos que lle asisten e as posibilidades de exercicio destes e, en xeral, calquera información relacionada co ámbito de consumo.

Os temas máis tratados son relativos a prestación de servizos ou fabricación (garantías), incumplimiento condicións de venda, prezos, cláusulas abusivas, publicidade, compra de vivenda, tinturarías, talleres de reparación de automóbiles, Servizos de Asistencia Ténica (SAT), rebaixas, etc.

A quen está dirixido

Calquera persoa.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Cubrindo o impreso correspondente de consulta, sendo a exposición de motivos todo o detallada posible.

En caso necesario, deberán achegarse copias de tódolos xustificantes (tikets de compra, facturas, etc.), contratos, folletos de publicidade, etc.

Por correo

Enviarase á dirección da O.M.I.C. o impreso cuberto de consulta, cos seus datos, sendo a exposición de motivos todo o detallada posible.

En caso necesario, deberán achegarse copias de tódolos xustificantes (tikets de compra, facturas, etc.) así como contratos, folletos de publicidade, etc.

Documentación requirida

  • Solicitude de Consulta Por duplicado.
  • Documentación Relacionada coa Consulta
   En caso necesario, deberán achegarse copias de tódolos xustificantes (tikets de compra, facturas, etc.), contratos, folletos de publicidade, etc.

Observacións

Tamén pode acudir ás Asociacións de Consumidores e a outros Organismos para certos sectores específicos.

Oficinas

 • O.M.I.C.

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1, 2ª Planta.
  Teléfono: 986 810 119
  Fax: 986 810 172

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información