Forma de Presentación das Facturas no Concello de Vigo

Todo acto de recoñecemento e liquidación da obriga basearase en documento ou documentos que acrediten o dereito de terceiro-acredor ao correspondente pago, deberá estar unido aquel ou aqueles ao expediente que se tramite para o efecto, considerándose como xustificativos, entre outros, as facturas de provedores.

A quen está dirixido

Como facelo

Por Internet


Ademais do contido obrigatorio, arriba mencionado, a factura deberá ir asinada electrónicamente. As facturas electrónicas remitidas a Concello de Vigo deberán enviarse a través da plataforma do estado FACEPresencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Só para os non obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica.

Neste caso a factura a presentar debe ser orixinal.

Oficinas

  • Rexistro Xeral Concello de Vigo
    Praza do Rei 1
    36202 - Vigo

    Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información