Solicitude de Distintivo de Residente en Zona XER Vehículo Alugado (Leasing ou Renting)

O estacionamento de vehículos de tracción mecánica, en horario de 9 a 14 horas e de 16 a 20 horas, de luns a venres agás festivos, nas vías do municipio incluídas no ámbito de aplicación da "Ordenanza Reguladora do Servizo de Aparcamento de Vehículos na Vía Pública", suporá o pago dunha taxa mediante máquinas expedidoras de tikets na Cidade de Vigo.

Mediante esta tarxeta os usuarios residentes neste tipo de vías beneficiaranse de prezos reducidos establecidos na correspondente normativa fiscal en vigor.

A quen está dirixido

Para obter o distintivo de residente en zona XER debe cumprir estes requisitos:

1. Ser persoa física

2. Estar empadroado dentro da zona X.E.R.

3. Estar ao corrente de pago do imposto de vehículos de tracción mecánica no Concello ou disfrutar de exención.

Os servizos municipais comprobarán que a persoa solicitante cumpre con estes requisitos.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón "Tramitar por Internet" e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Cubrir o impreso regulamentado e presentalo, xunto coa documentación requirida, no Rexistro Xeral do Concello.

Por correo

Debe cubrir e imprimir o impreso de solicitude e envialo, xunto coa documentación requirida ao Rexistro do Xeral Concello.

Prazos

Definidos no artigo 6 bis da ordenanza reguladora do servizo.

Documentación requirida

  • Impreso de solicitude do distintivo de residente en zona XER
  • Carné de Conducir (do interesado.)
  • DNI, Tarxeta de residencia ou Pasaporte
  • Póliza do Seguro do Vehículo
   na que debe figurar o interesado como conductor habitual.
  • Recibo do Seguro do Vehículo
   último recibo en vigor.
  • Contrato de leasing o renting

Oficinas

 • Oficina Policía Local

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 286

  Horario: De 7:30 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información