Escudo Concello de Vigo

Solicitude de acceso á información pública do Concello de Vigo

Procedemento a través do cal o cidadán pode exercer o dereito de acceso que garante a posibilidade de levar a cabo consultas sobre datos e información pública en poder do Concello de Vigo. O dereito de acceso poderá ser limitado nos supostos que contempla a Lei 19/2013 nos seus artigos 14 e 15. Entre outros: Seguridade Nacional, Defensa, Política económica e monetaria, para a protección de datos de carácter persoal, etc.

A quen está dirixido

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública.

Como facelo

O procedemento para o exercicio do dereito de acceso iniciarase coa presentación da correspondente solicitude, que deberá dirixirse ao titular do órgano administrativo ou entidade que posúa a información. Cando se trate de información en posesión de persoas físicas ou xurídicas que presten servizos públicos ou exerzan potestades administrativas, a solicitude dirixirase á Administración, organismo ou entidade á que se atopen vinculada.

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Presencialmente

Debe cubrir o impreso de solicitude ou o formulario web e presentar a solicitude resultante no Rexistro Xeneral do Concello de Vigo.

Prazos

Un mes desde a recepción da solicitude polo órgano competente para resolver. Máis outro mes se o volume ou a complexidade da información que se solicita así o fagan necesario.

Documentación requirida

Observacións

O solicitante non está obrigado a motivar a súa solicitude de acceso á información. Con todo, poderá expoñer os motivos polos que solicita a información e que poderán ser tidos en conta cando se dicte a resolución. No entanto, a ausencia de motivación non será por si soa causa de rexeitamento da solicitude.

Oficinas

  • Rexistro Xeral

    Concello de Vigo
    Praza do Rei 1
    36202 - Vigo

    Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información