Escudo Concello de Vigo

Transmisión da licenza de taxi por posesión superior a 2 anos

O titular da licenza de Taxi poderá transmitila cando a houbese ostentado durante 2 anos como mínimo.

A quen está dirixido

Ao titular da licenza.

Os adquirentes deberán acreditar o exercicio da profesión como conductores asalariados de titulares de licenza que prestan servizo con plena ou exclusiva dedicación na profesión por un período mínimo de un ano.

Como facelo

Por Internet

Presentando a solicitude a través da carpeta do cidadá, xunto coa documentación requerida. Pasados 2-3 meses recibirá notificación no seu domicilio sobre a estimación ou desestimación da solicitude de transmisión da licenza, así como a cota a pagar en concepto de taxa establecida no artigo 4 da Ordenanza 11 reguladora das taxas relativas ao servizo de transporte urbano de viaxeiros en automóbiles.
Presencialmente

Deberá presentar a solicitude, xunto coa documentación requerida, no Rexistro Xeral do Concello ou nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015. Pasados 2-3 meses recibirá notificación no seu domicilio sobre a estimación ou desestimación da solicitude de transmisión da licenza, así como a cota a pagar en concepto de taxa establecida no artigo 4 da Ordenanza 11 reguladora das taxas relativas ao servizo de transporte urbano de viaxeiros en automóbiles.

Documentación requirida

 • No caso de facer a solicitude presencialmente ou por correo:
  • Solicitude asinada
   polo transmitente e adquirinte
  • Vida Laboral (do adquirinte)
  • Licenza Municipal de Taxi do vehículo adscrito á licenza
  • Documentación do vehículo (Fotocopias)
  • Certificado de non ter débedas con Facenda do Estado, Facenda da Xunta, Seguridade Social e Concello de Vigo
   do transmitente e adquirente

Observacións

Cando o titular da licenza a ostente un mínimo de dous anos, se ben neste caso e non se encontre en situación de xubilación ou incapacidade laboral.

Neste caso, non poderá o transmitente adquirir nova licenza municipal no prazo de cinco anos por ningunha das formas prescritas na presente ordenanza.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Servizo de Transportes

  Concello de Vigo Praza do Rei 1. 36202 Vigo. Teléfono: 986 810 353

  Horario: De 9 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información