Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Xustificante / Volante de Empadroamento Individual

Pode imprimir directamente dende Internet de forma gratuita o xustificante de empadroamento do padrón municipal de habitantes tanto o seu como o de calquera membro da súa familia.

A quen está dirixido

Pode solicitalo calquera persoa empadroada no Concello de Vigo.

Como facelo

Por Internet

Pode imprimir directamente dende Internet de forma gratuita o xustificante de empadroamento do padrón municipal de habitantes tanto o seu como o de calquera membro da súa familia.
Presencialmente

Solicitalo na oficina de estatística dentro do horario de oficina.

Observacións

USO DOS XUSTIFICANTES DE EMPADROAMENTO (Válidos para a maioría das xestións)

- DNI e Pasaporte (No caso de alta e modificación de datos)

- Matrículas de instituto, colexios e garderías

- Bono Bus

- Tarxeta da Seguridade Social, nova ou de cambio de zona

- Xefatura de Tráfico (altas, transferencias, matriculacións, modificación datos..)

- IGVS, tramitacións varias: renovacións de créditos, adquisión primeira vivenda, ...

- Tramites coa Axencia Tributaria (Facenda)

- Adopcións nacionais. Adopcións internacionais (iniciación do trámite)

- Colexiarse nos colexios profesionais

- Trámites INEM

- Solicitude de bolsas (non en todas as universidades)

- Cursos de formación (quilometraxes)

- Instalacións municipais (piscinas, escola de música, escola de danza, Universidade Popular..)

- Tarxetas de aparcadoiro de minusválidos e de residentes

- Matrimonio civil

- Cheques asistenciais

- RISGAS

- Parellas de feito

- Padrón de cans perigosos

- Subvencións comunidade autónoma (Xunta de Galicia)

- Declaración de herdeiros

- Bono social electricidade

- Bono social teléfono

Oficinas

  • Estatística - Vivendas

    Concello de Vigo
    Planta Baixa - Praza do Rei nº1
    36202 - Vigo
    Teléfono: 986 810 132

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información