Escudo Concello de Vigo

Subvencións a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte feminino na tempada 2017/2018

O obxecto desta subvencións responde á finalidade de promover o deporte feminino a través do apoio económico ás entidades deportivas da cidade de Vigo que fomenten a participación e promoción das nenas e mulleres na competición das distintas disciplinas deportivas (equipos e/ou individuais). Este apoio materializarase en contribuír a financiar os gastos ocasionados polo funcionamento destes clubs deportivos, asociacións e agrupacións deportivas e entidades deportivas do municipio de Vigo, durante a tempada deportiva 2017/2018, ou do ano 2018 no caso das modalidades cuxa tempada deportiva sexa anual.

A quen está dirixido

Entidades deportivas da cidade de Vigo que fomenten a participación e promoción das nenas e mulleres na competición das distintas disciplinas deportivas (equipos e/ou individuais).

Como facelo

En cumprimento do deber imposto polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o emprego, de xeito exclusivo, de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude desta subvención.

Por Internet

Clique no botón "Tramitar por Internet" e siga os pasos que se lle indican. Recorde que no paso "Documentación requirida" deberá seguir a opción "Entregar documentación por Internet".Prazos

Prazo solicitudes: 23/05/2018 - 05/06/2018.

Documentación requirida

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información