Escudo Concello de Vigo

Adscrición / Baixa de persoal asalariado (ou colaborador) nun vehículo taxi

O artigo 24 da Ordenanza municipal obriga a comunicar a adscrición dun condutor á licenza correspondente.

A quen está dirixido

O titular da licenza.

Como facelo

Presencialmente

Presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou nos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015.

Documentación requirida

Observacións

Lémbrase que de conformidade co citado artigo 24 da Ordenanza municipal, o titular da licenza debera presentar a solicitude de alta dun condutor asalariado nun prazo máximo de 5 días no Concello, a partir da data da súa contratación.

De conformidade co artigo 28 da Ordenanza municipal,

1. Para a axeitada identificación do condutor de taxi, o Concello expedirá a tarxeta de identificación de condutor que contendrá unha fotografía do condutor, así como o nome , apelidos, número e data de validez do permiso de condutor de taxi; matrícula del vehículo e número da licencia a que se estea adscrito, así como a modalidade laboral na que presta servizo e o horario de traballo

2. A tarxeta de identificación, que deberá portarse sempre que se este prestando servizo, se colocará na parte inferior dereita da lúa dianteira do vehículo de forma que resulte visible desde o exterior do mesmo.

Asimesmo, no caso de que o asalariado produza baixa, o titular deberá comunicar a mesma nun prazo máximo de 5 días e entregar a tarxeta de identificación correspondente ao contrato. Entregarase para este efecto, resolución da baixa na Seguridade Social.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Servizo de Transportes

  Concello de Vigo Praza do Rei 1. 36202 Vigo. Teléfono: 986 810 353

  Horario: De 9 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información