Escudo Concello de Vigo

Impresos de Facenda: Taxas, Impostos e Multas: Certificados de non ter débedas

 • Certificado de Estar ao Corrente de Pago dos Tributos Municipais para Contratos (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
 • Certificado de Estar ao Corrente de Pago dos Tributos Municipais para Subvencións (Ver trámite)
  • Solicitude do certificado de estar ao corrente de pago dos tributos municipais (Descargar)
 • Certificado de Non Ter Débedas co Concello de Vigo (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas co Concello de Vigo (Descargar)
 • Certificado de Non Ter Débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (EUI) (Ver trámite)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas pola Taxa EUI (Descargar)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (Descargar)
 • Certificado de Non Ter Débedas pola Taxa de Recollida de Lixo Vivenda (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas pola Taxa de Recollida do Lixo Vivenda (Descargar)
 • Certificado de Non Ter Débedas polo Imposto de Bens Inmobles (IBI) (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de bens inmobles (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.B.I. (Descargar)
 • Certificado de Non Ter Débedas polo Imposto de Vehículos (IVTM) (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de vehículos de tracción mecánica (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.V.T.M. (Descargar)
 • Certificado de Non Ter Débedas polo Imposto do IAE (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude do certificado de non ter débedas polo imposto de actividades económicas (Descargar)
  • Acreditación da representación para solicitar o certificado de non ter débedas polo I.A.E. (Descargar)

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información