SEDE ELECTRÓNICA

Procesos rematados

Lista de procesos rematados

Concello de Vigo

Administrativa/o de Administración Xeral (C1) Promoción interna

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Administrativa/o de Administración Xeral (C1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 21/05/2024

Administrativa/o de Administración Xeral (C1) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Administrativo/a de Administración Xeral (C1) Promoción interna

Nº prazas: 7 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 15/11/2021

Administrativo/a de Administración Xeral (C1) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 23/07/2021

Administrativo/a de Administración Xeral (C1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 14/01/2022

Alguacil-Notificador (E) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 31/01/2019

Arquitecto/a Técnico/a Aparellador/a (A2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 14/10/2021

Auxiliar Biblioteca (C2) Promoción interna

Nº prazas: 3 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Auxiliar Biblioteca (C2) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Auxiliar de Administración Xeral (C2) Promoción interna

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Auxiliar de Administración Xeral (C2) Quenda libre

Nº prazas: 4 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 04/02/2022

Auxiliar de Administración Xeral (C2) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 21/12/2021

Auxiliar de Administración Xeral (C2) Promoción interna

Nº prazas: 4 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 21/12/2021

Auxiliar de Administración Xeral (C2) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 23/07/2021

Auxiliar de Administración Xeral (C2) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Auxiliar de Laboratorio (C2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de emprego de Auxiliar de Laboratorio
Data do último anuncio: 02/08/2021

Axudante de Oficios (E) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 21/02/2024

Axudante de Oficios (E) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 21/02/2024

Axudante de Oficios (E) Reservada para persoas con discapacidade intelectual

Nº prazas: 3 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 21/02/2024

Axudante de Oficios (E) Promoción interna

Nº prazas: 3 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Axudante de Oficios (E) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 2 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Bombeiro/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 10 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 04/03/2019

Bombeiro/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 12 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Bombeiro/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 3 - Deserta

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Capataz Deportes (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 26/10/2018

Capataz de Limpeza (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 11/12/2023

Comisión de Servizos Técnica/o de Organización e X ()

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Comisión de Servizos do posto de Técnica/o de Organización e Xestión de Recursos Humanos
Data do último anuncio: 18/04/2023

Condutor/a bombeiro/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 4 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Condutor/a-Bombeiro/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/01/2019

Diplomada/o en Traballo Social (A2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 16/05/2024

Diplomada/o en Traballo Social (A2) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 16/05/2024

Diplomado/a en Enfermería (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de emprego de Diplomado/a en Enfermería
Data do último anuncio: 26/07/2021

Diplomado/a en Traballo Social (A2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 17/12/2021

Diplomados/as en Traballo Social (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de emprego de Diplomado/a en Traballo Social 2020
Data do último anuncio: 04/02/2021

Economista (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Economista (A1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Encargada/o Servizo Cemiterios (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Enxeñeira/o Técnica/o (A2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Enxeñeira/o Técnica/o Forestal (A2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 21/12/2023

Enxeñeiro/a Industrial (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Enxeñeiro/a Industrial (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 20/02/2019

Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal (A2) Bolsas

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de emprego de Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal
Data do último anuncio: 20/02/2023

Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial (A2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Enxeñeiro/a Técnico/a en Topografía (A2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 15/02/2019

Enxeñeiro/a de Camiños, Canais e Portos (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 19/02/2019

Enxeñeiro/a de camiños, canais e portos (A1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Enxeñeiro/a de camiños, canais e portos (A1) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa Emprego Enxeñeiros/as camiños, canais e portos e Enxeñeiros/as industriais
Data do último anuncio: 20/12/2021

Enxeñeiro/a industrial (A1) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa Emprego Enxeñeiros/as camiños, canais e portos e Enxeñeiros/as industriais
Data do último anuncio: 19/11/2021

Inspector/a de Policía Local (A2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Inspectora/Inspector Auxiliar de Servizos (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Inspectora/Inspector Auxiliar de Servizos (C2) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Inspectora/Inspector Control Concesionarias (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Inspectora/Inspector Control Concesionarias (C1) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Inspectora/Inspector Obras, Servizos e Infraestrut (C1) Promoción interna

Nº prazas: 3 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Inspectora/Inspector Seguridade e Mobilidade (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Inspectora/Inspector de Medio Ambiente (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Mestra/e de Formación de Pintura (C1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 06/02/2024

Oficial Albanel (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Oficial Carpinteiro/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Oficial Coidador/a, Mantemento e Control Zoo (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 13/12/2021

Oficial Coidadora/Coidador do Zoo (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 13/12/2023

Oficial Condutor (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 14/01/2022

Oficial Condutor/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 8 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Oficial Condutora/Condutor (C2) Quenda libre

Nº prazas: 3 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 13/05/2024

Oficial Desinfectora/Desinfector (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial Electricista (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial Electricista (C2) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 2 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Oficial Electricista (C2) Promoción interna

Nº prazas: 4 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 10/12/2018

Oficial Ferreira/o (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 18/12/2023

Oficial Ferreiro/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Oficial Fontaneiro/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 13/12/2021

Oficial Limpeza (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 23/10/2018

Oficial Mantemento (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 30/10/2018

Oficial Mecánico/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 28/09/2021

Oficial Mecánico/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 2 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Oficial Pavimentador/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Histórico

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Oficial Pavimentadora/Pavimentador (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 12/12/2023

Oficial Policía Local (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 02/09/2022

Oficial Sepultureira/o (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 24/01/2024

Oficial Sepultureiro/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 04/02/2022

Oficial Xardineiro/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 3 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 22/10/2018

Oficial albanel (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 18/01/2024

Oficial de Instalacións (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Oficial de Instalacións Municipais (C2) Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 25/09/2018

Oficial de Instalacións Municipais (C2) Promoción interna

Nº prazas: 10 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 09/11/2018

Oficial de Mantemento (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 05/03/2024

Oficial de Mantemento (C2) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 05/03/2024

Oficial desinfector/a (C2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais desinfectores/as
Data do último anuncio: 20/02/2023

Oficial instalacións municipais (C2) Bolsas

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficial de Instalacións Municipais
Data do último anuncio: 09/06/2023

Operadora/Operador Informática/o (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Operario/a peón (E) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Operarios/as Péons
Data do último anuncio: 26/07/2021

Policía Local (C1) Promoción interna/mobilidade horizontal

Nº prazas: 4 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 07/05/2019

Policía Local (C1) Mobilidade horizontal

Nº prazas: 15 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Policía Local (C1) Quenda libre

Nº prazas: 10 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 29/03/2019

Policía Local (C1) Quenda libre

Nº prazas: 46 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Posto de letrado/a asesor/a xurídico/a () Libre designación

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Provisión, por libre designación, de varios postos de traballo
Data do último anuncio: 19/06/2023

Posto de traballo Secretario/a de Administración municipal (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Provisión, por libre designación, do posto de secretario/a de Administración municipal
Data do último anuncio: 13/11/2023

Posto de traballo de xefatura do Dpto. Administrat () Libre designación

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Provisión, por libre designación, de varios postos de traballo
Data do último anuncio: 18/04/2023

Posto de traballo secretaria/o do Pleno (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Provisión, por libre designación, do posto de secretaria/o do Pleno
Data do último anuncio: 15/04/2024

Posto de traballo xefatura da Área de Contratación (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Provisión, por libre designación, de varios postos de traballo
Data do último anuncio: 09/06/2023

Posto de xefatura da Área de Servizos Xerais (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Provisión, por libre designación, de varios postos de traballo
Data do último anuncio: 11/04/2024

Programador/a Informático/a (C1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 06/03/2019

Programadora/Programador Informática/o (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Programadora/Programador informática/o (C1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Psicólogo/a (A1) Bolsas

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Psicólogo/a
Data do último anuncio: 29/04/2024

Sarxento Extinción de Incendios (C1) Promoción interna

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 15/07/2019

Sarxento/a extinción de Incendios (C1) Promoción interna

Nº prazas: 5 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Subalterna/o (E) Reservada para persoas con discapacidade intelectual

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 08/02/2024

Subalterna/o (E) Quenda libre

Nº prazas: 4 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 08/02/2024

Subalterna/o (E) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 3 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 08/02/2024

Subalterno/a (E) Quenda libre

Nº prazas: 4 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 17/12/2021

Técnica/o Media/o de Sistemas (A2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Técnica/o Superior de Arquivos (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Técnico/a Medio/a Relacións Laborais (A2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 13/02/2019

Técnico/a Medio/a de Sistemas (A2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 06/03/2019

Técnico/a de Administración Xeral (rama xurídica) (A1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Técnico/a de Administración Xeral (rama xurídica) (A1) Quenda libre

Nº prazas: 3 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 04/12/2023

Técnico/a de Administración Xeral rama Económica (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 28/02/2019

Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica (A1) Promoción interna

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 27/02/2019

Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 05/03/2019

Técnico/a de Xestión (A2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 13/03/2019

Técnico/a de Xestión (A2) Promoción interna

Nº prazas: 2 - Finalizado o proceso selectivo

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Data do último anuncio: 26/02/2019

Técnico/a medio/a relacións laborais (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: - Finalizado o proceso selectivo

Bolsa de Emprego nomeamentos interinos Técnicos/as Medios/as en Relacións Laborais
Data do último anuncio: 26/04/2022

ViceInterventor/a adxunto/a (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Provisión, por libre designación, do posto de viceinterventor/a adxunto/a
Data do último anuncio: 22/03/2024

Xefe/a do Servizo de Administración Electrónica (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Finalizado o proceso selectivo

Provisión mediante libre designación do posto, Xefe/a do Servizo de Administración Electrónica
Data do último anuncio: 27/12/2023

Listas de reserva activas


Xerencia Municipal de Urbanismo


Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información