Escudo Concello de Vigo

Carpeta Cidadá

A Carpeta Cidadá ofrece á cidadanía e empresas a consulta de forma individual e personalizada dos seus datos persoais que son xestionados polo Concello de Vigo.

Acceso por usuario e contrasinal

Pode solicitar a súa clave de acceso no Concello de Vigo. Como darse de alta?.

 

Acceso por DNI electrónico ou certificado electrónico

Con este sistema pode acceder á Carpeta cidadá sen necesidade de solicitar usuario e contrasinal nin de presentarse no Concello de Vigo. Máis información.

 

Servizos que ofrece:

A Carpeta Cidadá ofrece á cidadanía e empresas a consulta de forma individual e persoalizada dos datos persoais que son xestionados polo Concello de Vigo.

  • Rexistro Telemático: Rexistro Oficial de documentos ao Concello de Vigo ou á Xerencia de Urbanismo de Vigo.
  • Consulta de expedientes: Acceso a todos os expedientes dos que é titular e ver o estado no que se atopan en tempo real.
  • Información tributaria: Consulta de todos os seus bens tributarios (IBI, IAE, LIXO, VEHÍCULOS...) e operacións sobre os seus recibos (pagamento, duplicados, domiciliacións,...)
  • Multas de tráfico: Consulta das multas de tráfico a o seu nome e impresión da carta de pagamento.
  • Padrón de habitantes: Acceso a todos os seus datos do Padrón de Habitantes de Vigo e xeración de volantes de empadroamento en liña.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información