Escudo Concello de Vigo

Solicitude de nichos en concesión por 50 anos

Trátase de obter unha ou dúas bocas de nicho nos cemiterios municipais en concesión administrativa.

A quen está dirixido

Calquera persoa maior de idade que se atope empadroado neste concello.

Como facelo

Por Internet

Remitindo a solicitude, a través da Carpeta do Cidadán, ao Rexistro Xeral do Concello.

Unha vez realizada a solicitude entrará nunha lista de espera. No momento en que o Negociado de Cemiterios notifique a adxudicación solicitaráselle por escrito a documentación a aportar e deberá pagar a taxa correspondente según a Ordenanza, que poderá ingresarse polo seu importe total ou ben en fraccións, no caso de que se trate de nichos en construcción.
Presencialmente

Presentando o impreso de solicitude no Rexistro Xeral do Concello.

Unha vez realizada a solicitude entrará nunha lista de espera. No momento en que o Negociado de Cemiterios notifique a adxudicación solicitaráselle por escrito a documentación a aportar e deberá pagar a taxa correspondente según a Ordenanza, que poderá ingresarse polo seu importe total ou ben en fraccións, no caso de que se trate de nichos en construcción.

Prazos

Depende da existencia ou non de bocas no intre da solicitude.

Documentación requirida

 • Cando se lle notifique
  • Declaración Xurada
   de que non ten propiedades coma as que solicita en ningún cemiterio municipal.
  • Libro de Familia
   no caso de que solicite dúas bocas.

Observacións

No intre de facer a solicitude non é necesario que aporte ningunha documentación, ésta requiriráselle por escrito antes de proceder á adxudicación.

No momento en que o Negociado de Cemiterios notifique a iniciación do expediente para adxudicación requirirase autoliquidación por trámite do expediente de concesión por importe de 30 euros.

No caso de que a concesión non fose levada ata o final sexa por renuncia, impago ou calquera outra causa imputable ao interesado, o expediente pecharase sen dereito a devolución do importe ingresado pola tramitación.

Oficinas

 • Oficina de Cemiterios

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 2 (Entrada por rúa granada)
  Teléfono: 986 810 112
  Fax: 986 437 085
  Email: ofi.cemiterios@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información