Escudo Concello de Vigo

Celebración dos actos de vodas civís no Pazo-Museo Quiñones de León e Casa do Concello de Vigo

Os casamentos civís no concello de Vigo celebrásense, a condición de que esten dispoñibles, nos seguintes lugares, días e horas:

Pazo - Museo Quiñones de León (Avda de Castrelos, s/n): Sábados que non sexan festivos ás 12:00, 12:30, 13:00, 18:30, 19:00 horas.

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Rúa Abeleira Menéndez, 8): Venres que non sexan festivos ás 13:00, 13:30, 18:30 e 19:00 horas.

Casa do Concello: Venres que non sexan festivos, de maneira excepcional e por causas debidamente xustificadas ou de necesidade, trala autorización de Alcaldía, poderanse celebrar casamentos civís nas instalacións municipais que se determinen para a ocasión.

Como facelo

Por Internet

Presentando a solicitude e documentación requirida a través do Rexistro Xeral do Concello de Vigo.
Presencialmente

Presentando a solicitude e documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

Observacións

Para máis información deberán contactar cos seguintes servicios:

Para información inicial:

Departamento Atención Cidadá

Tfnos:010, chamadas dende Vigo. 986810260, chamadas dende fóra de Vigo ou dende móbil.

Correo electrónico: 010@vigo.org

No caso de teren xa solicitada data de celebración de matrimonio:

Departamento de Protocolo

Tfno: 986 810 156; Correo electrónico: ofi.protocolo@vigo.org

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información