Solicitude de Informe de Vida Laboral

Os informes de vida laboral conteñen información respecto das situacións de alta ou baixa dunha persoa no conxunto dos distintos réximes do sistema da Seguridade Social.

As situacións que se inclúen nos informes son computables para o acceso, polo menos, dunha das prestaciones contributivas do sistema da Seguridade Social. Polo tanto, non todas as situacións que se inclúen no informe de vida laboral teñen que ser necesariamente computables para todas as prestacións económicas contributivas do sistema, aspecto este que deberá ser determinado pola Entidade Xestora competente sobre a resolución da solicitude da correspondente prestación.

A quen está dirixido

Persoas con número da Seguridade Social.

Como facelo

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información