Escudo Concello de Vigo

Solicitude / Autoliquidación para Instalación Colectores e Sacos na Vía Pública

Ocupación de terreos de uso público local con colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construcción ou residuos.

A quen está dirixido

Empresas autorizadas pola Xunta de Galicia como Xestores de Residuos.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago, envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

  • Solicitude / Autoliquidación para Instalación de Colectores e Sacos na Vía Pública
   só no caso de tramitación presencial e correo.
  • Ficha Técnica do Vehículo
   ou vehículos que os transporten.
  • Permiso de Circulación do Vehículo
   ou vehículos que os transporten.

Oficinas

 • Oficina Policía Local

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Planta Baixa
  36202 Vigo
  Teléfono: 986 810 286

  Horario: De 7:30 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información