Escudo Concello de Vigo

Convocatoria para a presentación de proxectos para o Programa Municipal de Escolas Deportivas 2019-2020

Resolución: Durante o mes de Xullo comunicarase a todas as entidades a resolución definitiva da sua solicitude.

A quen está dirixido

A quen está dirixido A todas as entidades que queiran introducir as suas escolas deportivas no Programa Municipal de Escolas Deportivas.Requisitos mínimos dos Proxectos Educativos: Identificación da Entidade Deportiva SolicitanteNome da Entidade. Domicilio, teléfono, e-mail, cif.Datos do presidente e cargos responsables da entidae.Datos de referencia da Entidade (ano de creación, nº de deportistas, equipos e póliza de responsabilidade civil da entidade) Proxecto da Escola Deportiva na modalidade deportiva que pretende desenvolver, cos seguintes apartados: Obxectivos a desenvolver na escola deportiva. Especificación dos contidos a desenvolver ó longo do curso, distribuídos por idades e categorías. Metodoloxía de traballo, procesos de avaliación, etc.Solicitude de instalacions, horarios e días para a actividade ou descripción da dispoñibilidade de medios propios.Persoal titulado que desenvolverá o programa docente, e que asina o proxecto docenAtoparse ó corrente coas obrigas tributarias da Seguridade Social, Axencia Tributaria, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e o Concello de Vigo

Como facelo

Por Internet

Enviando a documentación requirida a través do rexistro xeral do Concello.
Prazos

Todas as solicitudes deben de presentarse no Rexistro do Concello dende o 20 de maio ata o 10 de xuño (inclusive).

Documentación requirida

Oficinas

  • Servizo Municipal dos Deportes

    Avda. de Castrelos 1

    Horario: De 8:30 a 13:00 horas do 1 de Xuño ata o 31 de Agosto.
    De 9:00 a 14:30 horas o resto do ano.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información