Acceso aos autobuses urbanos con escúter PMR

De acordo co establecido no Artigo 34: Acceso de persoas con movilidade reducida do Reglamento Regulador do servizo público de transporte urbano colectivo de viaxeiros en autobús da cidade de Vigo; para acceder ao transporte urbano con escúteres ou vehículos PMR é necesario contar cunha tarxeta acreditativa habilitante.

A quen está dirixido

- Persoas con discapacidade superior ao 33%, en cuxo certificado oficial fágase constar dificultade na movilidade.

- Dimensións máximas do escúter / vehículo PMR: 1,30 metros de longo x 0,7 metros de ancho.

- Peso máximo admitido: a suma do peso do usuario/a e do escúter / vehículo PMR non pode superar os 300 kg.

Como facelo

Por Internet

Para poder rexistrar documentos no Rexistro Xeral a través de Internet coa mesma validez que presencialmente hai que estar rexistrado previamente na Carpeta do Cidadán.
Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Na oficina de Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

Observacións

Para acceder co escúter ou vehículo PMR no transporte urbano, debe superar previamente unha xornada formativa para verificar a aptitude e capacidade de manobra de colocación no espazo reservado para tal fin no autobús. De non superarse esta proba, non se poderá emitir a acreditación.

Unha vez autorizado o acceso con escúter ou vehículo PMR ao transporte urbano de Vigo, emitirase unha tarxeta identificativa personalizada habilitante para acceder aos vehículos con devanditos vehículos. Esta tarxeta debe exhibirse ao persoal de condución para acceder ao autobús.

O usuario/a debe informar, baixo a súa responsabilidade, de calquera cambio que afecte ás condicións antes referidas, tanto persoais como do vehículo.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información