Escudo Concello de Vigo

Inscripción para as persoas interesadas nos obradoiros de avellentamento activo

Co obxectivo de potenciar as capacidades e habilidades das persoas maiores para un bo avellentamento e unha prevención da dependencia, a Concellería de Política Social organiza diversas actividades lúdico-formativas ao longo do ano.Están dirixidas a grupos de 20 a 25 persoas e son impartidas nas oficinas municipais de distrito e nos centros ou asociacións sen ánimo de lucro que o soliciten e aos que se lles conceda.Consisten en sesións de unha hora ou ben unha hora e media de duración, un día á semana de mañá ou de tarde, durante todo o ano agás do 15 de xuño ao 15 de setembro.

A quen está dirixido

Poden participar as persoas con 65 anos ou máis con autonomía total para realizar o obradoiro solicitado, sempre que estean empadroadas no Concello de Vigo e independentemente de que sexan socios ou non do centro no que se imparte o taller.

Como facelo

Por Internet

Enviando a solicitude e documentación requirida ao Rexistro Xeral do Concello a través da carpeta cidadá.
Presencialmente

As persoas solicitantes das axudas presentarán as súas solicitudes e demais documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP).

Prazos

Durante todo o ano ata o mes de setembro.

Documentación requirida

 • Documentación a presentar polas persoas da unidade familiar, se non autorizan ao Concello de Vigo para obter doutras organismos públicos e privados a información necesaria para tramitar a solicitude:
  • Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte en vigor do solicitante
   Do solicitante e do cónxuxe ou parella.
  • Certificación ou Declaración do IRPF
   do último exercicio ou, de ser o caso, certificado negativo do IRPF do solicitante e do/a cónxuxe ou parella.
  • Certificado de prestacións públicas do solicitante e do/a beneficiario/a

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información