Escudo Concello de Vigo

Impresos de Emprego: Axudas e subvencións

 • Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa 2019 (Ver trámite)
  • (MOC-2019) Anexo I - Solicitude (Descargar)
  • (MOC-2019) Anexo II - Declaración responsable de non ter solicitado nin ter percibido, ningunha outra axuda polo mesmo concepto (Descargar)
  • (MOC-2019) Anexo III - Consulta do padrón da/s persoa/s pola/s que se solicita a subvención (Descargar)
  • (MOC-2019) Anexo IV - Oferta de emprego para tramitar polo Concello de Vigo (Descargar)
  • (MOC-2019) Anexo V - Relación de persoas traballadoras polas que se solicita a subvención (Descargar)
  • (MOC-2019) Anexo VI - Información á persoa traballadora da subvención outorgada polo Concello de Vigo (Descargar)
 • Subvencións para fomento do emprendemento e a consolidación empresarial a través do traballo colaborativo 2019 (Ver trámite)
  • (STC2019) Anexo I: Solicitude asinada (Descargar)
  • (STC2019) Anexo II: Declaración responsable asinada de cumprimento dos requisitos (Descargar)
  • (STC2019) Anexo III: Declaración responsable asinada das axudas solicitadas e/ou concedidas (Descargar)
  • (STC2019) Anexo IV: Declaración responsable asinada do número de persoas empregadas, indicando se son menores de 30 anos (Descargar)
  • (STC2019) Anexo V: Declaración responsable de ser micropeme (Descargar)
  • (STC2019) Anexo VII: Declaración responsable de xustificación da subvención (Descargar)
  • (STC2019) Anexo VIII: Táboa da conta xustificativa (Descargar)
  • (STC2019) Anexo VI: Cartel (Descargar)

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información