Carpeta Cidadá: O Concello Online

A Carpeta Cidadá ofrece á cidadanía e empresas a consulta de forma individual e personalizada dos datos persoais que son xestionados polo Concello de Vigo.

Entre os servizos que ofrece se atopan: Rexistro Telemático, consulta de expedientes, consulta de notificacións, información tributaria, multas de tráfico, padrón de habitantes, ...


Sistemas de acceso

Pode acceder á Carpeta Cidadá autenticándose das seguintes formas: Sistema Chave PIN-SMS do Concello de Vigo, DNIe, Certificado electrónico, chave permanente e pin 24 horas.


Acceso por PIN-SMS do Concello de Vigo

Actualmente foi instalado un sistema de identificación e sinatura electrónica non criptográfica, baseado en clave concertada e dobre autenticación por dispositivo móbil, denominado Firma Móbil Segura PIN-SMS.

Como darse de alta?

Asimesmo, achégaseMANUAL con instruccións para presentar e asinar documentos no Rexistro Electrónico do Concello de Vigo.

Carpeta cidadá

Sesión non activa
Debe iniciar a sesión outra vez

A sesión da Carpeta Cidadá caducou.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información