Escudo Concello de Vigo

Carpeta Cidadá: O Concello Online

Carpeta cidadá

«O Concello aberto as 24 horas do día»

«Toda a súa información persoal facilmente accesible»

«Realice os trámites por Internet comodamente desde o seu ordenador»

Rexistro Electrónico Xeral

Envío de solicitudes e documentación ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou da Xerencia Municipal de Urbanismo, ca mesma validez que se os presentase persoalmente.

Trámites específicos con identificación

Tramitación de procedementos que requiren identificación

Expedientes

Consulta da tramitación dos expedientes e documentos do Concello de Vigo e a Xerencia de Urbanismo dos que é titular.

Tributos

Consulta, impresión, domiciliación e pagamento de recibos de IBI, IAE, Vehículos, Recollida de lixo e Exaccións Unificadas Industriais.

Padrón de Habitantes

Consulta dos datos do padrón de habitantes, obtención de volantes e certificados.

Multas e Sancións

Consulta do estado e fotografías, xeración da carta de pagamento, alegacións á sanción e identificación do condutor.

OPCIÓN 1: Uso de DNI electrónico e outros certificados

Non é necesario darse de alta. Simplemente acceda co seu certificado electrónico para identificarse.

OPCIÓN 2: NIF e PIN

Para obter a CHAVE-PIN de acceso e firma debe cumplimentar a solicitude de acceso.

Rematada a solicitude poderá recoller o contrasinal xerado na oficina de Información do Concello ou no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo presentando a documentación de identificación:

Documentación de identificación:

 • Persoas Físicas:
  • Cidadá de nacionalidade española:
   • O Documento Nacional de Identidade (DNI), pasaporte ou carné de conducir.
  • Cidadá da Unión Europea:
   • Documento Nacional de Identificación de Extranxeiros onde conste o NIE xunto co Pasaporte ou documento de identidade de país de orixe, ou
   • Certificado de Ciudadá da Unión onde conste o NIE xunto co Pasaporte ou documento de identidade de país de orixe, ou
   • Documento oficial de concesión do NIF/NIE, xunto co pasaporte ou o documento de identidade do país de orixe.
  • Cidadá extranxeiro:
   • Tarxeta Vermella/Verde/Branca de Identificación de Extranxeiros onde consta o NIE junto co pasaporte, ou
   • Documento oficial de concesión do NIF/NIE xunto co pasaporte.
 • Empresas:
  • Orixinal do poder notarial e fotocopia do DNI da persoa apoderada.
  • Tarxeta de identificación fiscal.
  • Autorización da persoa apoderada á persoa que recolle o contrasinal.
  • DNI orixinal da persoa que recolle o contrasinal.
 • Entidades e Asociacións:
  • Orixinal da acta de constitución ou documento equivalente a valorar pola Oficina de asistencia no Rexistro e Información.
  • Tarxeta de identificación fiscal.
  • Nomeamento da presidencia.
  • Autorización e fotocopia do DNI do presidente á persoa que recolle o contrasinal.
  • DNI orixinal da persoa que recolle o contrasinal.

Dende o 1 de abril desactivouse o acceso á carpeta cidadá mediante usuario e contrasinal.

Actualmente foi instalado un sistema de identificación e sinatura electrónica non criptográfica, baseado en clave concertada e dobre autenticación por dispositivo móbil, denominado Firma Móbil Segura PIN-SMS.

Como darse de alta?

Asimesmo, achégase MANUAL con instruccións para presentar e asinar documentos no Rexistro Electrónico do Concello de Vigo.

Manual de usuario

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información