Escudo Concello de Vigo

Impresos de Territorio, Urbanismo e Vivenda: Catastro

 • Declaración Catastral por Agregación, Agrupación, Segregación ou División de Bens Inmobles (Ver trámite)
  • Modelo 903-N. Agregación, agrupación, segregación ou división de bens inmobles (Descargar)
 • Declaración Catastral por Alteración da Titularidade e Variación da Cota de Participación en Bens Inmobles (Ver trámite)
  • Modelo 901-N. Alteración da titularidade e variación da cota de participación en bens inmobles (Descargar)
 • Declaración Catastral por Cambio de Cultivo ou Aproveitamento, Cambio de Uso ou Demolición ou Derriba de Bens Inmobles (Ver trámite)
  • Modelo 904-N. Cambio de cultivo ou aproveitamento, cambio de uso ou demolición ou derriba de bens inmobles (Descargar)
 • Declaración Catastral por Nova Construción, Ampliación, Reforma ou Rehabilitación de Bens Inmobles (Ver trámite)
  • Modelo 902-N. Nova construción, ampliación, reforma ou rehabilitación de bens inmobles (Descargar)
 • Puntos de Información Catastral (Ver trámite)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
 • Solicitude de Incorporación do Cónxuxe ou Comuneros (Ver trámite)
 • Solicitude de Incorporación do Titular dun Dereito Real de Goce (Ver trámite)
 • Solicitude de cancelación ou modificación da inscrición catastral efectuada en favor do solicitante (Ver trámite)
 • Solicitude de inscrición dos titulares de trasteiros ou prazas de estacionamento en pro indiviso (Ver trámite)

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información