Escudo Concello de Vigo

Trámites e Procedementos

Territorio, Urbanismo e Vivenda: Comunicacións Previas

Prazas convocadas
Territorio, Urbanismo e Vivenda: Comunicacións Previas Canal de presentación
CP-001 Comunicación Previa de Inicio de Actividade en Locais que non Precisan Obras de Adaptación Tramitación Presencial
CP-002 Comunicación Previa de Obras de Adaptación de Locais para Actividades Tramitación Presencial
CP-003 Comunicación Previa de Cambio de Titularidade da Actividade Tramitación Presencial
CP-004 Comunicación Previa para Obras Menores Exentas de Licenza Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa de Obras Puntuais de Reestructuración ou Consolidación Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa de Reforma de Vivendas Existentes que Modifiquen a Distribución Interior sen Afectar á Estrutura do Edificio Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa para Construción de Peches e Valados de Parcelas e Solares Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa para Instalación de Antenas sen Afectación Estructural, Excepto Telefonía Móbil, Instalación de Infraestructuras Comúns de Telecomunicacións ou Placas Solares Fotovoltaicas nos Edificios Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa para Instalación de Novos Elementos Publicitarios en Locais Comerciais Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa para Restauración de Fachadas, Medianerias, Patios ou Terrazas Tramitación Presencial
CP-006 Comunicación Previa de Cambio de Titularidade de Licenzas de Obra Tramitación Presencial
CP-007 Comunicación Previa de Inicio de Obra Nova Autorizada (Presentación Proxecto de Execución) Tramitación Presencial
CP-008 Comunicación Previa de Instalación de Guindastre Tramitación Presencial
CP-009 Comunicación Previa de Estacións ou Instalacións Radioeléctricas Tramitación Presencial

Buscador de trámites

Introduza o texto do trámite que quera atopar utilizando palabras clave ("pagar IVTM") ou semánticamente ("pagamento do recibo do vehículo")

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información