SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Territorio, Urbanismo e Vivenda : Comunicacións Previas

Trámites
Territorio, Urbanismo e Vivenda : Comunicacións Previas Canal de presentación
CP-001 Comunicación previa de inicio de actividade (excepto actividades recreativas e espectáculos) en locais que non precisan obras de adaptación Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-002 Comunicación previa de obras de adaptación de locais para actividades Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-003 Comunicación previa de cambio de titularidade da actividade Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-004 Comunicación previa para obras menores exentas de licenza Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa de Reforma de Vivendas Existentes que Modifiquen a Distribución Interior sen Afectar á Estrutura do Edificio Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa para Construción de Peches e Valados de Parcelas e Solares Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa para Instalación de Antenas sen Afectación Estructural, Excepto Telefonía Móbil, Instalación de Infraestructuras Comúns de Telecomunicacións ou Placas Solares Fotovoltaicas nos Edificios Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa para Instalación de Novos Elementos Publicitarios en Locais Comerciais Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación Previa para Restauración de Fachadas, Medianerias, Patios ou Terrazas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación previa - a través de representante - de instalación de sistemas de captación enerxía en edificación existente. Instalacións de autoconsumo Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación previa de instalación de sistemas de captación enerxía en edificación existente. Instalacións de autoconsumo Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-005 Comunicación previa de obras puntuais de reestructuración ou consolidación Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-006 Comunicación previa - a través de representante - de cambio de titularidade de licenzas de obra Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-006 Comunicación previa de cambio de titularidade de licenzas de obra Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-007 Comunicación Previa de Inicio de Obra Nova Autorizada (Presentación Proxecto de Execución) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-008 Comunicación Previa de Instalación de Guindastre Tramitación por Internet Tramitación Presencial
CP-009 Comunicación Previa de Estacións ou Instalacións Radioeléctricas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
PO-001 Comunicación previa de primeira ocupación Tramitación por Internet Tramitación Presencial

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información