Escudo Concello de Vigo

Impresos de Facenda: Taxas, Impostos e Multas: Consultas, reclamacións, devolucións e outros

 • Consulta Tributaria Escrita (Ver trámite)
 • Devolución de Garantías Definitivas (Ver trámite)
  • Solicitude de Devolución de Garantías Definitivas (Descargar)
 • Interposición de Recurso de Reposición contra a Dilixencia de Embargo (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra dilixencia de embargo (Descargar)
 • Interposición de Recurso de Reposición contra a Providencia de Prema (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de recurso de reposición contra providencia de prema (Descargar)
 • Solicitude de Devolución de Aval por Pagamento ou Anulación da Liquidación Garantizada (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de devolución de aval por pagamento ou anulación da liquidación garantizada (Descargar)
 • Solicitude de Devolución de Ingresos Indebidos (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de ingresos indebidos (Descargar)
 • Solicitude de Reembolso dos Custos por Avais (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de reembolso dos custos por avais (Descargar)
 • Solicitude de Suspensión do Procedemento de Prema (Ver trámite)
  • Impreso de Solicitude Xeral do Concello de Vigo (Descargar)
  • Modelo de aval como garantía de suspensión do procedemento de prema (Descargar)
  • Modelo de fianza persoal e solidaria para suspensión da providencia de prema (Descargar)
 • Suspensión do Acto Impugnado do Procedemento de Recadación (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de suspensión do acto impugnado (Descargar)

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información