SEDE ELECTRÓNICA

Trámites e Procedementos

Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Exencións e bonificacións

Trámites
Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Exencións e bonificacións Canal de presentación
Bonificación do 3% mediante alta no sistema especial de pago do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Bonificación do 30% na cota do Imposto de Actividades Económicas (IAE) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Bonificación do 5% na Taxa de Lixo Industrial, Comercial e Profesional (EUI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Bonificación do 50% do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para Vivendas de Protección Oficial Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Bonificación do 50% no Imposto de Bens Inmobles (IBI) - Sistemas de aproveitamento de enerxía solar Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Bonificación do 75% do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Bonificación do 90% do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para Empresas de Urbanización, Construción e Promoción Inmobiliaria Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Bonificación do 90% ou 50% do Imposto de Bens Inmobles (IBI) - Familia numerosa Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención da Taxa de Recollida de Lixo de Vivendas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención das Taxas pola Prestación dos Servizos de Control de Pragas, Desinfección, etc. Tramitación Presencial
Exención do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para Bens Comunais e os Montes Veciñais en Man Común Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para Centros Docentes Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para Entidades sen Fins Lucrativos Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para os Bens Declarados Históricos de Interese Cultural Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para a Igrexa Católica e Asociacións Confesionais Non Católicas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención do Imposto sobre Incremento do Valor de Terreos de Natureza Urbana (Plusvalía) Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención do Prezo Público nas Escolas Municipais de Música e Artes Escénicas Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Exención do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) para vehículos matriculados a nome de persoas con discapacidade Tramitación por Internet Tramitación Presencial
Solicitude de Baixa no Sistema Especial de Pago do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) Tramitación por Internet Tramitación Presencial Tramitación por Teléfono

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información